• فارسي
  • English
دربــاره شرکت
شرکت تکبان کنترل انرژي ، بنيانگذار و تنها توليد کننده بيش از 40 نوع ترموستات حرارتي و برودتي (الکترومکانيکي) و شير ترموستاتيک رادياتور با 32 سال سابقه در ايران مي باشد. همچنين داراي تنها آزمايشگاه همکار سازمان ملي استاندارد در زمينه آزمون ترموستات نيز مي باشد.