• فارسي
  • English
دستگاه جوش لوله هاي پليمري و پلي اتيلن

قطعات تشکيل دهنده اين دستگاه شامل: ترموستات استاندارد، المنت استاندارد و کابل يا روکش استاندارد مي باشد.