• فارسي
  • English

» آيا اندازه طول لوله موئين و بالب حسگر در عملکرد ترموستات تاثير دارد؟

» لزوم استفاده از ترموستات محدود کننده با درجه حرارت ثابت چيست؟

» معناي نوشته هاي حک شده بر روي ميکروسوئيچ چيست؟

» آيا استفاده از اين ترموستات در مکانهاي شرجي با رطوبت بالا، در عملکرد آن اختلال ايجاد مي کند؟